8.136. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. a) x ^ 2 – 1 + (x ^ 2 – 1)(x ^ 2 + 1) c) (x ^ 2 + 8x + 16) * x ^ 2 – (x + 4) ^ 2 e) x ^ 3 – 8 + (x – 2)(x ^ 2 – 3x + 1) b) 3 * (x + 5) ^ 3 – (x ^ 2 + 10x + 25) d) 4 – x ^ 2 – (x – 2)(x + 2) * (x – 3) f) (3x + 1)(2x ^ 2 + 5) + 27x ^ 3 + 1 8

8.136. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. a) x ^ 2 – 1 + (x ^ 2 – 1)(x ^ 2 + 1) c) (x ^ 2 + 8x + 16) * x ^ 2 – (x + 4) ^ 2 e) x ^ 3 – 8 + (x – 2)(x ^ 2 – 3x + 1) b) 3 * (x + 5) ^ 3 – (x ^ 2 + 10x + 25) d) 4 – x ^ 2 – (x – 2)(x + 2) * (x – 3) f) (3x + 1)(2x ^ 2 + 5) + 27x ^ 3 + 1 8