8.138. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. a) x ^ 3 + 4x ^ 2 + x – 6 c) 27 – (4x + 1) ^ 3 e) 5x ^ 4 + 8x ^ 3 + x ^ 2 – 2x b) 2x ^ 7 – 4x ^ 5 + 2x ^ 3 d) x ^ 3 + 4x ^ 2 – 3x – 18 f) 3sqrt(2) * x ^ 3 – x ^ 2 – 27sqrt(2) * x + 9

8.138. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. a) x ^ 3 + 4x ^ 2 + x – 6 c) 27 – (4x + 1) ^ 3 e) 5x ^ 4 + 8x ^ 3 + x ^ 2 – 2x b) 2x ^ 7 – 4x ^ 5 + 2x ^ 3 d) x ^ 3 + 4x ^ 2 – 3x – 18 f) 3sqrt(2) * x ^ 3 – x ^ 2 – 27sqrt(2) * x + 9