8.139. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. (x + 3) ^ 3 + 4 * (x + 3) ^ 2 + 4(x + 3); (4x – 5) ^ 3 – 9(4x – 5) ) (4x – 1) ^ 3 – (3x + 2) ^ 3 b) (2x – 3) ^ 3 – 2 * (2x – 3) ^ 2 + (2x – 3) d) 3 * (x – 2) ^ 3 – (x ^ 2 – 4)(x – 2) f) (2x + 3) ^ 3 – 8x – 12

8.139. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. (x + 3) ^ 3 + 4 * (x + 3) ^ 2 + 4(x + 3); (4x – 5) ^ 3 – 9(4x – 5) ) (4x – 1) ^ 3 – (3x + 2) ^ 3 b) (2x – 3) ^ 3 – 2 * (2x – 3) ^ 2 + (2x – 3) d) 3 * (x – 2) ^ 3 – (x ^ 2 – 4)(x – 2) f) (2x + 3) ^ 3 – 8x – 12