8.140. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. a) 2x ^ 4 – x ^ 2 – 1 x x ^ 8 – 7x ^ 3 – 8 9 9x ^ 2 – (x ^ 2 + 2) ^ 2 b) – x ^ 4 + 10x ^ 2 – 9 d) (x ^ 2 – 3x) ^ 2 – 9x ^ 2 f) (x + 1) ^ 4 – 5 * (x + 1) ^ 2 + 4 Równania wielomianowe

8.140. Rozłóż dane wielomiany na czynniki. a) 2x ^ 4 – x ^ 2 – 1 x x ^ 8 – 7x ^ 3 – 8 9 9x ^ 2 – (x ^ 2 + 2) ^ 2 b) – x ^ 4 + 10x ^ 2 – 9 d) (x ^ 2 – 3x) ^ 2 – 9x ^ 2 f) (x + 1) ^ 4 – 5 * (x + 1) ^ 2 + 4 Równania wielomianowe