8.154. Liczba 1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x) = x ^ 3 + (a ^ 3 – 1) * x ^ 2 + (2a ^ 2 + 4a + 23) * x – 15 a) Oblicz a. b) Rozłóż wielomian W(x) na czynniki możliwie najniższego stopnia.

 8.154. Liczba 1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x) = x ^ 3 + (a ^ 3 – 1) * x ^ 2 + (2a ^ 2 + 4a + 23) * x – 15 a) Oblicz a. b) Rozłóż wielomian W(x) na czynniki możliwie najniższego stopnia.