8.155. Liczba -2 jest pierwiastkiem wielomianu W y(x) = x ^ 4 + 8x ^ 3 + (4a ^ 2 + 8) * x ^ 2 + a ^ 4 – a ^ 2 Oblicz a. b) Wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu w(x) i podaj krotność wszystkich pierwiastków. 7

8.155. Liczba -2 jest pierwiastkiem wielomianu W y(x) = x ^ 4 + 8x ^ 3 + (4a ^ 2 + 8) * x ^ 2 + a ^ 4 – a ^ 2 Oblicz a. b) Wyznacz pozostałe pierwiastki wielomianu w(x) i podaj krotność wszystkich pierwiastków. 7