8.156. Wykaż, że jeśli suma współczynników wielomianu W w(x) = x ^ 3 + (2a ^ 3 – 6a ^ 2) * x ^ 2 + 9a – 28 jest równa wartość O tylko wtedy, gdy x = 1 0, to wielomian w(x) przyjmuje

8.156. Wykaż, że jeśli suma współczynników wielomianu W w(x) = x ^ 3 + (2a ^ 3 – 6a ^ 2) * x ^ 2 + 9a – 28 jest równa wartość O tylko wtedy, gdy x = 1 0, to wielomian w(x) przyjmuje