8.157. Wielomian W(x) = x ^ 3 + 4a ^ 2 * (a – 1) * x + 3ax – 4 jest podzielny przez dwu mian (x – 1) . a) Oblicz a. b) Wyznacz iloraz z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian (x – 1) . 0

8.157. Wielomian W(x) = x ^ 3 + 4a ^ 2 * (a – 1) * x + 3ax – 4 jest podzielny przez dwu mian (x – 1) . a) Oblicz a. b) Wyznacz iloraz z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian (x – 1) . 0