8.16. Suma wszystkich współczynników wielomianu w(x) = 5x ^ 3 + (2a ^ 2 – 3) * x ^ 2 + (a + 1) * x + 2 W jest równa 11. Oblicz a.

8.16. Suma wszystkich współczynników wielomianu w(x) = 5x ^ 3 + (2a ^ 2 – 3) * x ^ 2 + (a + 1) * x + 2 W jest równa 11. Oblicz a.