8.15. Suma wszystkich współczynników wielomianu w(x) = 3x ^ 3 – (2a + b) * x ^ 2 + (a – b) * x + 6 jest równa 8 oraz W(- 2) = – 82 . Obliczb. podanych obok wielomianu

8.15. Suma wszystkich współczynników wielomianu w(x) = 3x ^ 3 – (2a + b) * x ^ 2 + (a – b) * x + 6 jest równa 8 oraz W(- 2) = – 82 . Obliczb. podanych obok wielomianu