8.14. Wyznacz współczynnik a wielomianu W(sqrt(2) – 1) = W(1 – sqrt(2)) . w(x) = x ^ 4 + ax – 4 , wiedz

8.14. Wyznacz współczynnik a wielomianu W(sqrt(2) – 1) = W(1 – sqrt(2)) . w(x) = x ^ 4 + ax – 4 , wiedz