8.161. Uczniowie pewnej klasy podzielili się na trzy wieloosobowe dru o 10 osób o 76 więk grupy. giej grupie jest o 6 osób więcej niż w pierwszej, a w trzeciej grupie jest więcej niż w pierwszej. lloczyn liczby uczniów grupy drugiej i trzeciej jest szy od sześcianu liczby uczniów pierwszej grupy. Ilu uczniów liczy ta klasa? W

8.161. Uczniowie pewnej klasy podzielili się na trzy wieloosobowe dru o 10 osób o 76 więk grupy. giej grupie jest o 6 osób więcej niż w pierwszej, a w trzeciej grupie jest więcej niż w pierwszej. lloczyn liczby uczniów grupy drugiej i trzeciej jest szy od sześcianu liczby uczniów pierwszej grupy. Ilu uczniów liczy ta klasa? W