8.162. Cyfra dziesiątek pewnej naturalnej liczby trzycyfrowej jest dwa razy więk sza od cyfry setek, a cyfra jedności tej liczby jest o 1 mniejsza od cyfry setek. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową wiedząc, że różnica sześcianu cyfry setek i iloczynu pozostałych cyfr jest równa 4.

 8.162. Cyfra dziesiątek pewnej naturalnej liczby trzycyfrowej jest dwa razy więk sza od cyfry setek, a cyfra jedności tej liczby jest o 1 mniejsza od cyfry setek. Wyznacz tę liczbę trzycyfrową wiedząc, że różnica sześcianu cyfry setek i iloczynu pozostałych cyfr jest równa 4.