8.163. Suma objętości trzech sześcianów jest równa 73 cm ^ 3 sześcianu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi pierwszego sześcianu, a krawędź trzecie go sześcianu jest o 1 cm krótsza od krawędzi pierwszego sześcianu. Oblicz długości krawędzi tych sześcianów. . Krawędź drugiego

8.163. Suma objętości trzech sześcianów jest równa 73 cm ^ 3 sześcianu jest o 2 cm dłuższa od krawędzi pierwszego sześcianu, a krawędź trzecie go sześcianu jest o 1 cm krótsza od krawędzi pierwszego sześcianu. Oblicz długości krawędzi tych sześcianów. . Krawędź drugiego