8.17. Kąt wzniesienia baszty, zmierzony w odległości 80 m od jej podstawy, ma

8.17. Kąt wzniesienia baszty, zmierzony w odległości 80 m od jej podstawy, ma