...

8.18. Janek stoi na stromym brzegu jeziora, 16 m nad jego poziomem. Zauważył. płynie łódź, której kąt depresji ma miarę 21 degrees . W jakiej znajduje się łódź? że po jeziorze brzegu odległości od

8.18. Janek stoi na stromym brzegu jeziora, 16 m nad jego poziomem. Zauważył. płynie łódź, której kąt depresji ma miarę 21 degrees . W jakiej znajduje się łódź? że po jeziorze brzegu odległości od

Zobacz!