8.17. Suma wszystkich współczynników wielomianu jest równa -6 oraz w(x) = – 2x ^ 4 + (a – a ^ 2) * x ^ 3 + b – 4; W(0) = 8 . Oblicz a i b. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów

8.17. Suma wszystkich współczynników wielomianu jest równa -6 oraz w(x) = – 2x ^ 4 + (a – a ^ 2) * x ^ 3 + b – 4; W(0) = 8 . Oblicz a i b. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów