8.18. Dane są wielomiany W(x) i P(x) . Wyznacz wielomian W(x) + P(x) . a) W w(x) = – 4x ^ 7 + 2x ^ 5 – 3x ^ 2 + 6 b) W w(x) = 3x ^ 5 – 8x ^ 4 + 2x ^ 3 – x c) W(x) = 3 – 4x ^ 2 + 8x ^ 3 + x ^ 4 d w(x) = 1/4 * x ^ 6 – 1/2 * x ^ 5 + 6x ^ 3 – 1/8; P(x) = 4x ^ 7 – 3x ^ 5 + 2x ^ 3 + 4x ^ 2 – 8; P(x) = 9x ^ 5 + 9x ^ 4 – 6x ^ 3 + 1; P(x) = – x ^ 4 – 8x ^ 3 + 2x; P(x) = – 0, 25x ^ 6 + 0, 5x ^ 5 – 8x ^ 3 + 0, 125

8.18. Dane są wielomiany W(x) i P(x) . Wyznacz wielomian W(x) + P(x) . a) W w(x) = – 4x ^ 7 + 2x ^ 5 – 3x ^ 2 + 6 b) W w(x) = 3x ^ 5 – 8x ^ 4 + 2x ^ 3 – x c) W(x) = 3 – 4x ^ 2 + 8x ^ 3 + x ^ 4 d w(x) = 1/4 * x ^ 6 – 1/2 * x ^ 5 + 6x ^ 3 – 1/8; P(x) = 4x ^ 7 – 3x ^ 5 + 2x ^ 3 + 4x ^ 2 – 8; P(x) = 9x ^ 5 + 9x ^ 4 – 6x ^ 3 + 1; P(x) = – x ^ 4 – 8x ^ 3 + 2x; P(x) = – 0, 25x ^ 6 + 0, 5x ^ 5 – 8x ^ 3 + 0, 125