8.19. Dane są wielomiany W(x) i P(x) Wyznacz wielomian W(x) – P(x) a) w(x) = 3/4 * x ^ 7 – 3/8 * x ^ 6 + 1/8 * x ^ 5 + 8 b) W(x) = 4x ^ 3 – 12x ^ 2 + 0, 6x + 0, 4 c) W(x) = 3x ^ 6 – sqrt(2) * x ^ 5 + 2sqrt(2) * x ^ 3 + 8x d) w(x) = sqrt(2) * x ^ 4 – 3sqrt(3) * x ^ 3 + 4x ^ 2 + 1

8.19. Dane są wielomiany W(x) i P(x) Wyznacz wielomian W(x) – P(x) a) w(x) = 3/4 * x ^ 7 – 3/8 * x ^ 6 + 1/8 * x ^ 5 + 8 b) W(x) = 4x ^ 3 – 12x ^ 2 + 0, 6x + 0, 4 c) W(x) = 3x ^ 6 – sqrt(2) * x ^ 5 + 2sqrt(2) * x ^ 3 + 8x d) w(x) = sqrt(2) * x ^ 4 – 3sqrt(3) * x ^ 3 + 4x ^ 2 + 1