...

8.180. Oblicz pole trójkąta ograniczonego ujemnymi półosiami układu współrzęd nych tą styczną do wykresu funkcji f(x)- o równaniu 4x + y -11=0. 2-x x+2 która jest równolegla do prostej

8.180. Oblicz pole trójkąta ograniczonego ujemnymi półosiami układu współrzęd nych tą styczną do wykresu funkcji f(x)- o równaniu 4x + y -11=0. 2-x x+2 która jest równolegla do prostej

Zobacz!