...

8.181, Do paraboli o równaniu y = x² poprowadzono styczną w punkcie o odciętej ujemnej, która wraz z osiami układu współrzędnych ograniczyła trójkąt o polu rów nym 16. Wyznacz równanie tej stycznej.

8.181, Do paraboli o równaniu y = x² poprowadzono styczną w punkcie o odciętej ujemnej, która wraz z osiami układu współrzędnych ograniczyła trójkąt o polu rów nym 16. Wyznacz równanie tej stycznej.

Zobacz!