...

8.182. W którym punkcie wykresu funkcji f(x)=-x³ należy poprowadzić styczną do tego wykresu, aby pole ograniczonego tą styczną i oslami układu współ rzędnych było równe 54?

8.182. W którym punkcie wykresu funkcji f(x)=-x³ należy poprowadzić styczną do tego wykresu, aby pole ograniczonego tą styczną i oslami układu współ rzędnych było równe 54?

Zobacz!