...

8.183. W którym punkcie wykresu funkcji f(x)=, gdzie x 0, należy poprowa dzić do tego wykresu, aby pole trójkąta ograniczonego tą styczną os układu współrzędnych było równe 1-?

8.183. W którym punkcie wykresu funkcji f(x)=, gdzie x 0, należy poprowa dzić do tego wykresu, aby pole trójkąta ograniczonego tą styczną os układu współrzędnych było równe 1-?

Zobacz!