...

8.184. Na paraboli o równaniu y=-x+2x wyznacz taki punkt P, aby styczna do tej paraboli poprowadzona w punkcie P ograniczala, wraz z prostymi o równa niach: x = 0, y = 0, x = 1, trapez o najmniejszym polu.

8.184. Na paraboli o równaniu y=-x+2x wyznacz taki punkt P, aby styczna do tej paraboli poprowadzona w punkcie P ograniczala, wraz z prostymi o równa niach: x = 0, y = 0, x = 1, trapez o najmniejszym polu.

Zobacz!