...

8.185. Prosta k: y = ax + b, gdzie a > 0, przechodząca przez punkt P(-1, 2), odcina na osiach układu współrzędnych odcinki, których suma długości jest najmniejsza. Wyznacz równanie tej prostej.

8.185. Prosta k: y = ax + b, gdzie a > 0, przechodząca przez punkt P(-1, 2), odcina na osiach układu współrzędnych odcinki, których suma długości jest najmniejsza. Wyznacz równanie tej prostej.

Zobacz!