...

8.189. Budujemy prostokąty, których dwa wierzchołki należą do prostej k: y = 4, natomiast pozostałe dwa należą do paraboli o równaniu y = (x+3), a ich rzędne są mniejsze od 4. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego prostokąta, którego pole jest największe. Oblicz to największe pole.

8.189. Budujemy prostokąty, których dwa wierzchołki należą do prostej k: y = 4, natomiast pozostałe dwa należą do paraboli o równaniu y = (x+3), a ich rzędne są mniejsze od 4. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego prostokąta, którego pole jest największe. Oblicz to największe pole.

Zobacz!