8.23. Dane są długości boków aib trójkąta ostrokątnego oraz jego pole P. Wyznacz miarę kąta leżącego między danymi bokami. a) a = 10 , b = 8 , P=30, b) a = 8 , b = 7 , P=9,6 Wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa kątów 30 degrees , 45 degrees i 6O^

8.23. Dane są długości boków aib trójkąta ostrokątnego oraz jego pole P. Wyznacz miarę kąta leżącego między danymi bokami. a) a = 10 , b = 8 , P=30, b) a = 8 , b = 7 , P=9,6 Wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa kątów 30 degrees , 45 degrees i 6O^