8.22. Dane są długości a i b dwóch boków trójkąta oraz miara kąta y między nimi. Oblicz pole tego trójkąta. a) a = 10 cm , b = 5 cm, y = 70 degrees b) a = 16 cm , b = 15 cm , y = 32 degrees

8.22. Dane są długości a i b dwóch boków trójkąta oraz miara kąta y między nimi. Oblicz pole tego trójkąta. a) a = 10 cm , b = 5 cm, y = 70 degrees b) a = 16 cm , b = 15 cm , y = 32 degrees