8.26. Oblicz obwód trójkąta ABC, korzystając z odpowiednich funkcji trygonome trycznych kątów ostrych. a) 5 cm b) 60 degrees A 3 cm 130 6 cm 30 45 degrees

8.26. Oblicz obwód trójkąta ABC, korzystając z odpowiednich funkcji trygonome trycznych kątów ostrych. a) 5 cm b) 60 degrees A 3 cm 130 6 cm 30 45 degrees