8.27. Oblicz obwód czworokąta ABCD, korzystając z odpowiednich funkcji trygono metrycznych kątów ostrych. a) ABCD – równoległobok. 4 cm 120 (60^ 30 b) ABCD – trap , CDEF-kwadrat. 135 degrees 120 3 cm 30 2 cm 105 degrees

8.27. Oblicz obwód czworokąta ABCD, korzystając z odpowiednich funkcji trygono metrycznych kątów ostrych. a) ABCD – równoległobok. 4 cm 120 (60^ 30 b) ABCD – trap , CDEF-kwadrat. 135 degrees 120 3 cm 30 2 cm 105 degrees