8.28. Wyznacza a,a in(0^ ,90^ ) , wiedząc, że: a) tg a = 1 b) cos alpha = 1/2 c) sin alpha = 1/2 d) ctg alpha= sqrt 3 ,

8.28. Wyznacza a,a in(0^ ,90^ ) , wiedząc, że: a) tg a = 1 b) cos alpha = 1/2 c) sin alpha = 1/2 d) ctg alpha= sqrt 3 ,