8.30. Sprawdź, czy istnieje liczba a, dla której wielomiany a) w w(x) = (x ^ 2 – ax)(x + 2a) + 8x b) w(x) = 2x ^ 4 – 3(a + 1) * x ^ 3 + 4a c) W w(x) = (x ^ 3 – 2a)(x ^ 3 + 2a) – 6x d) w(x) = (3x – a) ^ 2 * 4 * x; W(x); P(x) = x ^ 3 – 2x ^ 2; P(x) = 2x ^ 4 – 6x ^ 3 + 8; P(x) = x ^ 2 + 3ax – 16; P(x) = 36x ^ 3 + 48x ^ 2 + 16x .

8.30. Sprawdź, czy istnieje liczba a, dla której wielomiany a) w w(x) = (x ^ 2 – ax)(x + 2a) + 8x b) w(x) = 2x ^ 4 – 3(a + 1) * x ^ 3 + 4a c) W w(x) = (x ^ 3 – 2a)(x ^ 3 + 2a) – 6x d) w(x) = (3x – a) ^ 2 * 4 * x; W(x); P(x) = x ^ 3 – 2x ^ 2; P(x) = 2x ^ 4 – 6x ^ 3 + 8; P(x) = x ^ 2 + 3ax – 16; P(x) = 36x ^ 3 + 48x ^ 2 + 16x .