8.31. Wyznacz liczbę a, dla której wielomiany W(x) i P(x) są równe, jeśli: a) w(x) = (3x ^ 2 – sigma)(x + 2a) – (2x – 1) b) w(x) = 8 + ax * (ax + 1) – (a ^ 2 + x – 5x ^ 2) * x c) w(x) = – 6x ^ 3 – 5a * x ^ 2 – ax – 2 d) w(x) = (2x ^ 2 – 3)(2x – a ^ 2) – 4

8.31. Wyznacz liczbę a, dla której wielomiany W(x) i P(x) są równe, jeśli: a) w(x) = (3x ^ 2 – sigma)(x + 2a) – (2x – 1) b) w(x) = 8 + ax * (ax + 1) – (a ^ 2 + x – 5x ^ 2) * x c) w(x) = – 6x ^ 3 – 5a * x ^ 2 – ax – 2 d) w(x) = (2x ^ 2 – 3)(2x – a ^ 2) – 4