8.32. Sprawdź, czy istnieją liczby a równe, jeśli: P P(x) = 3x ^ 3 + 18x ^ 2 – 5x – 17; p(x) = 5x ^ 3 + 3x ^ 2 – 2x + 8; P(x) = (3x ^ 2 – a ^ 2 * x + 2)(- 2x – 1); P(x) = 4x ^ 3 + (a – 3) * x ^ 2 – 6x – a . i b, dla których wielomiany W(x) * i * p * (x) * s * q a) w(x) = 2x ^ 3 + (3a + 1) * x ^ 2 + (b + 2) * x – 4 b) w(x) = (2ax – b) ^ 3 c) w(x) = 2ax * (2x – b) ^ 2 d) W(x) = (x ^ 2 – ax) ^ 2 – (x ^ 2 + bx) ^ 2 P P(x) = 2x ^ 3 + 4x ^ 2 + 5x – 4; P(x) = 8x ^ 3 – 10x ^ 2 + 6x – 1; P(x) = 16x ^ 3 – 48x ^ 2 + 36x; P(x) = – 2x ^ 3 – 3x ^ 2

8.32. Sprawdź, czy istnieją liczby a równe, jeśli: P P(x) = 3x ^ 3 + 18x ^ 2 – 5x – 17; p(x) = 5x ^ 3 + 3x ^ 2 – 2x + 8; P(x) = (3x ^ 2 – a ^ 2 * x + 2)(- 2x – 1); P(x) = 4x ^ 3 + (a – 3) * x ^ 2 – 6x – a . i b, dla których wielomiany W(x) * i * p * (x) * s * q a) w(x) = 2x ^ 3 + (3a + 1) * x ^ 2 + (b + 2) * x – 4 b) w(x) = (2ax – b) ^ 3 c) w(x) = 2ax * (2x – b) ^ 2 d) W(x) = (x ^ 2 – ax) ^ 2 – (x ^ 2 + bx) ^ 2 P P(x) = 2x ^ 3 + 4x ^ 2 + 5x – 4; P(x) = 8x ^ 3 – 10x ^ 2 + 6x – 1; P(x) = 16x ^ 3 – 48x ^ 2 + 36x; P(x) = – 2x ^ 3 – 3x ^ 2