8.33. Wyznacz współczynniki a i b, dla których wielomiany w(x) – F(x) * i * H * (x) * s * q równe, jeśli: a) w(x) = x ^ 3 + a * x ^ 2 + 3x + 1 , F(x)=2x^ 2 +bx-4,; H(x) = x ^ 3 – 7x ^ 2 + 8x + 5; w(x) = 2x ^ 3 + a * x ^ 2 + 5x – 3 , F(x) = x ^ 3 – 5x ^ 2 + bx + 4 b) W

8.33. Wyznacz współczynniki a i b, dla których wielomiany w(x) – F(x) * i * H * (x) * s * q równe, jeśli: a) w(x) = x ^ 3 + a * x ^ 2 + 3x + 1 , F(x)=2x^ 2 +bx-4,; H(x) = x ^ 3 – 7x ^ 2 + 8x + 5; w(x) = 2x ^ 3 + a * x ^ 2 + 5x – 3 , F(x) = x ^ 3 – 5x ^ 2 + bx + 4 b) W