...

8.32. Oblicz obwód czworokąta ABCD, korzystając z odpowiednich funkcji trygono- metrycznych kątów ostrych. a) ABCD-równoleglobok. 120 4 cin b) 30 ABCD-trapez, CDEF – kwadrat. 1355 120 3 cm c) 30 105

8.32. Oblicz obwód czworokąta ABCD, korzystając z odpowiednich funkcji trygono- metrycznych kątów ostrych. a) ABCD-równoleglobok. 120 4 cin b) 30 ABCD-trapez, CDEF – kwadrat. 1355 120 3 cm c) 30 105

Zobacz!