...

8.37. Ustal, do jakiego przedziału należy: a) sina, jeśli are (30°, 45°) b) sina, jeśli a < (60°, 90°) c) cosa, jeśli a € (0°, 30°) e) tga, jeśli a € (45°, 60°) g) ctg a, jeśli aze (0°, 45°) d) cosa, jeśli a € (30°, 45°) f) tga, jeśli a € (30°, 90°) g) ctg u, jeśli a (30°, 60°)

8.37. Ustal, do jakiego przedziału należy: a) sina, jeśli are (30°, 45°) b) sina, jeśli a < (60°, 90°) c) cosa, jeśli a € (0°, 30°) e) tga, jeśli a € (45°, 60°) g) ctg a, jeśli aze (0°, 45°) d) cosa, jeśli a € (30°, 45°) f) tga, jeśli a € (30°, 90°) g) ctg u, jeśli a (30°, 60°)

Zobacz!