8.40. Doprowadź dane wyrażenie do najprostszej postaci. a) (x – 1) ^ 3 + (2 – x) ^ 3 c) (x + 1)(x ^ 2 – x + 1) + (1 – x) ^ 3 e) (x + 4) ^ 3 – (4 – x)(x ^ 2 + 4x + 16) b) (2 + x) ^ 3 + 2 * (x – 1) ^ 3 d) 3(x – 2) * (x ^ 2 + 2x + 4) – (x + 3) ^ 3 f) (root(3, 5) + x) ^ 3 – (root(3, 5) – x) ^ 3 – 6 * root(3, 25) * x

8.40. Doprowadź dane wyrażenie do najprostszej postaci. a) (x – 1) ^ 3 + (2 – x) ^ 3 c) (x + 1)(x ^ 2 – x + 1) + (1 – x) ^ 3 e) (x + 4) ^ 3 – (4 – x)(x ^ 2 + 4x + 16) b) (2 + x) ^ 3 + 2 * (x – 1) ^ 3 d) 3(x – 2) * (x ^ 2 + 2x + 4) – (x + 3) ^ 3 f) (root(3, 5) + x) ^ 3 – (root(3, 5) – x) ^ 3 – 6 * root(3, 25) * x