8.41. Wykonaj działania i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych: (x + 1) ^ 3 – (2x – 3) ^ 2 – (x + 3) ^ 2 + 2(x – 2) * (x + 2); (2x – 5) ^ 2 * (x – 1) – (3x + 1) ^ 2 * (x + 1) – (x – 1)(x ^ 2 + x + 1); (2x – 1) ^ 3 – (x + 1) ^ 3 + (x + 2) ^ 3 – (x + 2)(x ^ 2 – 2x + 4); (2x – 3y) ^ 2 – (3x – y)(3x + y) + (x – 2y) ^ 2 – (8x – 7y)(- 2y) d) ( (x ^ 2 – 1) ^ 3 – (x – 1)(x ^ 2 + 1) * (x + 1) + 4x ^ 2 * (x ^ 2 + 1); (3x – 1) ^ 3 – 3(x + 1) * (x ^ 2 – x + 1) + 2 * (x – 2) ^ 3 b e) ( f) (

8.41. Wykonaj działania i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych: (x + 1) ^ 3 – (2x – 3) ^ 2 – (x + 3) ^ 2 + 2(x – 2) * (x + 2); (2x – 5) ^ 2 * (x – 1) – (3x + 1) ^ 2 * (x + 1) – (x – 1)(x ^ 2 + x + 1); (2x – 1) ^ 3 – (x + 1) ^ 3 + (x + 2) ^ 3 – (x + 2)(x ^ 2 – 2x + 4); (2x – 3y) ^ 2 – (3x – y)(3x + y) + (x – 2y) ^ 2 – (8x – 7y)(- 2y) d) ( (x ^ 2 – 1) ^ 3 – (x – 1)(x ^ 2 + 1) * (x + 1) + 4x ^ 2 * (x ^ 2 + 1); (3x – 1) ^ 3 – 3(x + 1) * (x ^ 2 – x + 1) + 2 * (x – 2) ^ 3 b e) ( f) (