8.41. Dana jest jedna funkcja trygonometryczna kąta ostrego α. Zbuduj trójkąt prostokątny, którego jeden z kątów ma miarę α. Następnie, korzystając z własności tego trójkąta, oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne kąta α.

8.41. Dana jest jedna funkcja trygonometryczna kąta ostrego α. Zbuduj trójkąt prostokątny, którego jeden z kątów ma miarę α. Następnie, korzystając z własności tego trójkąta, oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne kąta α.