8.47. Wykaż, że liczba 207 ^ 3 + 148 ^ 3 jest podzielna przez 71. D

8.47. Wykaż, że liczba 207 ^ 3 + 148 ^ 3 jest podzielna przez 71. D