8.48. Wykaż, że liczba 536 ^ 3 – 124 ^ 3 jest podzielna przez 103. D

8.48. Wykaż, że liczba 536 ^ 3 – 124 ^ 3 jest podzielna przez 103. D