8.49. Wykaż, że jeśli liczba całkowita przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, cian tej liczby przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. to sześ. D

8.49. Wykaż, że jeśli liczba całkowita przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, cian tej liczby przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. to sześ. D