8.50. Liczba całkowita a przy dzieleniu przez 4 daje resztę 3, zaś liczba całkowita b przy dzieleniu przez 4 daje resztę 1. Wykaż, że suma sześcianów tych podzielna przez 4. liczb jest Wykaż, że liczba że reszta tej liczby 4 + c ^ 3 D

8.50. Liczba całkowita a przy dzieleniu przez 4 daje resztę 3, zaś liczba całkowita b przy dzieleniu przez 4 daje resztę 1. Wykaż, że suma sześcianów tych podzielna przez 4. liczb jest Wykaż, że liczba że reszta tej liczby 4 + c ^ 3 D