8.51. Liczba całkowita c przy dzieleniu przez 6 daje resztę 2. jest podzielna przez 12. D

8.51. Liczba całkowita c przy dzieleniu przez 6 daje resztę 2. jest podzielna przez 12. D