8.52. Liczba całkowita c przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Wykaż, z dzielenia liczby c ^ 3 – 2 przez 3 jest równa 2. D

 8.52. Liczba całkowita c przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1. Wykaż, z dzielenia liczby c ^ 3 – 2 przez 3 jest równa 2. D