8.53. Wykaż, że jeśli liczba parzysta jest niepodzielna przy dzieleniu przez 6 daje resztę 2 lub 4. D

 8.53. Wykaż, że jeśli liczba parzysta jest niepodzielna przy dzieleniu przez 6 daje resztę 2 lub 4. D