8.54. Wykaż, że jeśli a – b = 5iab = 7 , to D

8.54. Wykaż, że jeśli a – b = 5iab = 7 , to D