8.66. Wykaż, że liczba 3 ^ 18 – 2 ^ 18; 3 ^ 16 – 2 ^ 16; 8 ^ 15 – 5 ^ 5; 6 ^ 21 – 9 ^ 14; 2 ^ 35 – 3 ^ 28 jest podzielna przez 19. jest podzielna przez 13. jest podzielna przez 13. jest podzielna przez 15. jest wielokrotnością liczby 7. Podzielność wielomianów

8.66. Wykaż, że liczba 3 ^ 18 – 2 ^ 18; 3 ^ 16 – 2 ^ 16; 8 ^ 15 – 5 ^ 5; 6 ^ 21 – 9 ^ 14; 2 ^ 35 – 3 ^ 28 jest podzielna przez 19. jest podzielna przez 13. jest podzielna przez 13. jest podzielna przez 15. jest wielokrotnością liczby 7. Podzielność wielomianów