8.67. Podaj przykład wielomianu pierwszego stopnia, przez który jest podzielny wielomian W(x) jeśli: a) w(x) = x ^ 3 – 1 c) w(x) = 81 – x ^ 4 e) w(x) = x ^ 3 – 6x ^ 2 + 12x – 8 B) w(x) = 27x ^ 6 – 64 b) W W(x) = x ^ 3 + 3x ^ 2 + 3x + 1 d) W(x) = 8 + 125x ^ 3 f) W(x) = x ^ 5 – 32 h ) W(x) = 4x ^ 4 – 4x ^ 2 + 1 .

 8.67. Podaj przykład wielomianu pierwszego stopnia, przez który jest podzielny wielomian W(x) jeśli: a) w(x) = x ^ 3 – 1 c) w(x) = 81 – x ^ 4 e) w(x) = x ^ 3 – 6x ^ 2 + 12x – 8 B) w(x) = 27x ^ 6 – 64 b) W W(x) = x ^ 3 + 3x ^ 2 + 3x + 1 d) W(x) = 8 + 125x ^ 3 f) W(x) = x ^ 5 – 32 h ) W(x) = 4x ^ 4 – 4x ^ 2 + 1 .